مرکز ارسال پیامک تبلیغاتی تربت

یک مرکز مجهز به انواع ابزار تبلیغاتی پیامکی اعم از متنی و صوتی با پشتیبانی قوی در تربت

هیچ ابزاری سریع تر، آسان تر و کارآمد تر از پیامک برای اطلاع رسانی نیست.

انواع بانک شماره به تفکیک محله ای، مشاغل، آقا خانم، دائمی اعتباری، همراه اول ایرانسل