آموزش

در این بخش میتوانید آموزش های مربوط به نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه ها را مشاهده و بهره برداری نمایید.

پس از اجرای هر ویدیو، آن  را تمام صفحه کنید.

تمام ترافیک استفاده شده در این سایت نیم بها محاسبه می گردد.

توجیه اولیه سامانه پیامک ( قسمت اول )

توجیه اولیه سامانه پیامک ( قسمت دوم )

آموزش شارژ آنلاین سامانه پیامک

آموزش کار با دفترچه تلفن سامانه پیامک

آموزش ارسال پیامک

آموزش ارسال پیامک هدفمند

آموزش ارسال پیام هوشمند