آموزش

در این بخش میتوانید آموزش های مربوط به نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه ها را مشاهده نمایید.

تمام ترافیک استفاده شده در این سایت نیم بها محاسبه می گردد.

آموزش های سامانه شماره 2

توجیه اولیه سامانه پیامک ( قسمت اول )

توجیه اولیه سامانه پیامک ( قسمت دوم )

آموزش شارژ آنلاین سامانه پیامک

آموزش کار با دفترچه تلفن سامانه پیامک

آموزش ارسال پیامک

آموزش ارسال پیامک هدفمند

آموزش ارسال پیام هوشمند