خیابان جنت، روبروی مسجد امیرالمومنین (ع) 051-52312015

مریم حسینی

کارشناس گرافیک

blog04

کارشناس گرافیکه و بیش از ۱۲ سال سابقه کار هنری و تجاری داره. رتبه چهارم کشوری مسابقات علمی رشته گرافیک ر در سال ۹۲ کسب کرده و یک اثر راه یافته به نمایشگاه طراحی نشانه ساینا رو توی رزومه اش داره. از اعضای خیلی قدیمی و با تجربه ی تیمه و این روزها به صورت پاره وقت و پروژه ای با طراحی آنلاین کار میکنه.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A molestiae placeat veniam. Aliquam assumenda dolore eaque eum eveniet expedita laudantium magni natus, nobis odit praesentium quaerat qui rerum sit tempore! Accusamus dignissimos, et eum eveniet illo libero, molestiae molestias mollitia odit porro quidem quod soluta, sunt velit voluptates. Beatae consequuntur corporis fugit illo ipsa natus non possimus. A at commodi culpa delectus dolores earum eligendi error exercitationem fuga fugit iste laboriosam libero nam nemo nesciunt, nisi nobis omnis perferendis quibusdam quod recusandae sapiente tempore, veritatis, voluptate voluptatum. Architecto asperiores corporis, earum exercitationem laudantium mollitia non officiis quo sit temporibus voluptatibus.

Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad assumenda aut delectus et harum incidunt nesciunt nobis, officiis quo recusandae sapiente, sit vel voluptas? Doloremque impedit libero nobis recusandae. Accusantium alias asperiores at, consectetur corporis deleniti dignissimos dolorem ea earum exercitationem expedita illo labore libero magni minus nulla quidem suscipit, velit veritatis voluptate. Dignissimos dolorem in maiores nobis quos repudiandae.

Back to top